Nasza odpowiedź na list otwarty do prezydenta

Środowiska określające się jako patriotyczne skierowały do Prezydenta Miasta Szczecin list otwarty z wnioskiem o zakazanie Marszu Równości. Link do listu znajdziecie poniżej, zaś tutaj nasza odpowiedź:

Marsz Równości jest spotkaniem ludzi różnorodnych. Łączy nas wiara w to, że każdy człowiek ma prawo kochać tak, jak go stworzył Pan Bóg (lub natura/ewolucja, w zależności od tego jakie zechcemy tej sile imię nadać). Różnica między nami a kontestującymi nasze działania polega na tym, że my mówimy „niech każdy żyje tak jak uważa za słuszne”, a oni „niech każdy żyje tak, jak MY uważamy za słuszne”. 

Jesteśmy patriotami, kochamy naszą Ojczyznę. Gdyby tak nie było, wyjechalibyśmy do innych krajów, gdzie nasze prawa nie są kwestionowane, a godność obrażana. Ale Polska to nasz dom i mamy w nim swoje miejsce, dlatego jesteśmy tu i budujemy go wspólną pracą. Opuszczanie Polski przez tych z nas, którzy nie wytrzymali dyskryminacji i przemocy w nich wymierzonej jest ze szkodą dla naszego kraju, gdyż tracimy obywateli zdolnych i wykształconych.

Uważamy, że rodzina jest ważną wartością, i popieramy każdą rodzinę, która oparta jest na miłości. Nie podważamy wartości żadnego związku; życie w określony sposób nie jest automatycznie krytyką tych, którzy żyją w inny. Wielu z nas to również ludzie wierzący. Wierzymy, że Bóg, który jest miłością, nie może nikogo potępiać za miłość. Papież Franciszek powiedział wszak do Juana Carlosa „to, że jesteś gejem, nie ma znaczenia. Bóg cię takiego stworzył i takiego cię kocha”. 

Widać, że autorzy listu tak naprawdę nas nie znają, skoro twierdzą, że jesteśmy „zwaśnioną stroną”. Nie dążymy do sugerowanej przez nich konfrontacji. Zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkich, którzy chcą bawić się pokojowo i szanować każdego bliźniego. Chcemy cieszyć się życiem, świętować miłość. Kochamy tak samo jak każdy. Łączy nas bycie człowiekiem.


Dennis Kruk

Dennis Kruk