Oświadczenie w sprawie „Tęczowych piątków”

Komu przeszkadza wiedza naukowa i tolerancja? Dziś „Tęczowy Piątek”. Tylko dwieście spośród tysięcy szkół w Polsce przeprowadzi zajęcia oparte na wiedzy naukowej i medycznej, informujące o różnorodności, która występuje w wielkiej ludzkiej rodzinie, i zachęcające, by szanować każdego bliźniego. Gdyby takie zajęcia były w szkołach, do których chodzili Kacper i Dominik, może ci chłopcy żyliby do dziś, zamiast umierać z własnej ręki na skutek hejtu ze strony kolegów. Może 17-letnia osoba trans z jednej ze szczecińskich szkół nie wybrałaby tej samej drogi. Może żyliby do dziś. Ale najwyraźniej minister Zalewskiej, szczecińskiemu radnemu Mateckiemu, Młodzieży Wszechpolskiej się nie podoba, że takie dzieci żyją. Organizacja Ordo Iuris, która mówi o sobie, że „ratuje życie dzieci”, sprzeciwiając się aborcji, najwyraźniej również jest za tym, by dzieci się wieszały albo były bite przez kolegów. Bo jak inaczej wytłumaczyć ich zmasowaną akcję przeciwko zajęciom o tolerancji? Kto tutaj jest „cywilizacją śmierci”?


Dennis Kruk

Dennis Kruk