Stowarzyszenie Lambda Szczecin

Oświadczenie ws. niestosownego zachowania w klubie Punto w Poznaniu

Nasze Stowarzyszenie wyraża sprzeciw i niezgodę na przemoc, nawet w formie symbolicznej, i odcina się od działań nacechowanych nienawiścią, nie znajdujących usprawiedliwienia nawet w odpowiedzi na nienawiść i krzywdę. Uważamy że zło należy zwyciężać dobrem, bo to jedyna etyczna i skuteczna droga.

Wyrażamy także sprzeciw wobec przypisywaniu postawy wyrażonej przez jedną osobę całej naszej społeczności. Taką interpretację wydarzenia prezentują rządowe media, powołując się na „naukowców”. Jest to działanie mające na celu eskalację nienawiści i przemocy wobec ludzi należących do mniejszości. 


Naszą niezgodę budzi także fakt, że jako grupa społeczna znajdujemy się pod taką opresją, że stosuje się wobec nas odpowiedzialność zbiorową. Kiedy w naszym mieście rowerzysta zaatakował pieszego powodując jego śmierć, nikt nie oskarżał i nie kazał się tłumaczyć organizacjom cyklistów. Kościół nie tłumaczy się z przestępstw dokonywanych przez ochrzczonych. Nie bierze odpowiedzialności ani moralnej, ani prawnej nawet za gwałty dokonywane przez księży na dzieciach, twierdząc że to wina jednostki, a nie instytucji. Żądamy, aby nasza grupa społeczna była traktowana z moralną uczciwością.