O nas

Lambda Szczecin to stowarzyszenie powstałe w celu niesienia pomocy ofiarom wszelkich dyskryminacji, w szczególności ludziom należącym do społeczności LGBTQ+.

Pomagamy osobom w każdym wieku, które odkrywają lub odkryły w sobie inną niż heteroseksualna orientację seksualną, inną niż cis tożsamość płciową, jak również znajdują się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na swoją orientację lub tożsamość płciową.

Wszystkie informacje związane z działaniem stowarzyszenia znajdziecie na obecnej stronie internetowej lub w serwisie BIP prowadzonym dla naszego stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia Lambda Szczecin

Sprawozdanie Stowarzyszenia Lambda Szczecin
za ubiegły rok

Zarząd Stowarzyszenia:

Monika "Pacyfka" Tichy (przewodnicząca)
Łukasz Jurewicz (sekretarzyni)
Wojtek Gronwald (skarbnik)