Misja i wizja

Nasze cele

 • Zwiększenie tolerancji społecznej wobec LGBTQ+ oraz zaburzeń tożsamości płciowejpoprzez zrozumienie tych zjawisk, dzięki:
  • prowadzeniu działalności edukacyjnej propagującej rzetelną wiedzę na ww. tematy
  • udzielaniu informacji w kwestiach związanych z gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi, osobami trans płciowymi oraz z tożsamością płciową zainteresowanym osobom, mediom i instytucjom
 • pomoc osobom zmagającym się ze swoją bądź swoich bliskich orientacją seksualną lub tożsamością płciową
 • zrównanie praw osób homo- i heteroseksualnych oraz likwidacja barier prawnych utrudniających życie osobom cierpiącym na zaburzenia tożsamości płciowej poprzez lobbing polityczny
 • zapewnienie podstaw zdrowia psychicznego i fizycznego wśród społeczności LGBTQ+* dzięki:
  • propagowaniu zasad zdrowego trybu życia
  • krzewieniu postaw zapobiegających zakażeniu STI*
  • kształtowaniu pozytywnej tożsamości kobiet i mężczyzn homo- lub biseksualnych a także osób z zaburzoną identyfikacją płci
  • organizacji możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dla społeczności LGBTQ+ lub z nią związanych
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, nauki i zamieszkania

Celem pośrednim służącym realizacji celów wyżej wymienionych jestwspółdziałanie z instytucjami publicznymi regionu oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie m.in. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także pomocy społecznej-kryzysowej oraz edukacji.

Pojęcia

LGBTQ+  – skrót określający lesbijki, gejów ,osoby biseksualne, transseksualne, queer i inne
STI – sexually transmitted infection czyli infekcje przenoszone drogą płciową
zaburzenia tożsamości płciowej – różne formy zaburzeń identyfikacji własnej płci psychicznej w odniesieniu do płci fizycznej m.in. transseksualizm (więcej wkrótce)

Środki realizacji celów ze Statutu:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i uświadamiającej wśród lesbijek i gejów,
 2. Udział w przedsięwzięciach związanych z zapobieganiem i walką z AIDS i wirusem HIV,
 3. Wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz szerzenie informacji o naukowych poglądach na temat homoseksualizmu,
 4. Prowadzenie działalności publicznej ukazującej środowisko osób homoseksualnych, w szczególności: odczyty, spotkania, dyskusje, wystawy,
 5. Organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie celów stowarzyszenia, w tym psychologii, oświaty zdrowotnej i prawa,
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 7. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących celów Stowarzyszenia i ich realizacji.